rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Naše Preduzeće se stara o sedam grobalja u gradu Zrenjaninu. Sahranjivanje se obavlja na Centralnom, Tomaševačkom, Temišvarskom, Gradnuličkom, Katoličkom, Reformatsko-Evangelističkom i Mužljanskom groblju.

Odlukom o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05),čl.3 propisano je da poslove uređivanja i održavanja groblja, sahranjivanja i druge poslove pogrebne delatnosti i pružanje pogrebnih usluga obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Pod uređivanjem i održavanjem groblja čl.2 pomenute Odluke, propisano je da isto podrazumeva:

Opširnije...

U Zrenjaninu će se u periodu od 23.08.2016. do 28.08.2016. godine održati manifestacija “Dani piva”. Ova ne samo turistička, nego i kulturna, muzička i privredna manifestacija okupiće i ove godine veliki broj pivara. Dok se pivare spremaju da ponude gostima što kvalitetnije pivo, zaposlene u JKP ”Čistoća i zelenilo” čekaju sasvim drugačiji poslovi. Naša Služba za održavanje javno prometnih površina, koja brine o čistoći grada, angažovaće još veći broj radnika (oko 50), koji će raditi sve tri smene, a intenzivnije će raditi po zatvaranju štandova na čišćenju i pranju centra grada, Trga Slobode, Žitnog Trga, parkinga na prevlaci, u Tiršovoj i okolnim ulicama.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost