rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin organizuje u školskoj 2016/2017 godini "Eko-kviz" na temu "Prljavo ili čisto nije isto", za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina i svih naseljenih mesta. Cilj "Eko-kviza" je podizanje nivoa svesti osnovaca o značaju životne sredine i nivoa informisanosti o reciklaži i ekologiji i želja nam je da svi zajedno uradimo nešto korisno i edukativno za naše najmlađe sugrađane.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost