JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, obaveštava građane naseljenih mesta (sela), da Služba za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada iznosi redovno komunalni otpad i tokom vanrednog stanja. Mole se građani, da komunalni otpad uredno spakovan u džakove i posude za odlaganje komunalnog otpada iznesu na dan odvoženja ispred svojih kuća do 7 časova ujutru.

NA DAN  23.03.2020.GODINE

 

 

RADNO VREME TOKOM VANREDNOG STANJA-OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE / KUPCE

 

1. Javno komunalno preduzeće“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin radi sa strankama ZA ORGANIZACIJU SAHRANE, ugovaranje usluga, prodaju pogrebne opreme i prateće komunalne poslove:

 • RADNIM DANIMA od 7 časova do 15 časova,
 • SUBOTOM od 7 časova do 15 časova i
 • NEDELJOM od 8 časova do 15 časova,

2. ZA SLUČAJ NASTUPANJA SMRTI, radi prevoza posmrtnih ostataka, organizovano je dežurstvo na telefonima

- 066/8660 300 NON STOP odnosno BEZ OBZIRA NA UVEDEN POLICIJSKI ČAS,

3. Sve građane i stranke kojima je potrebna bilo kakva informacija upućujemo na telefone preduzeća:

- 023/561 473  i  066/8660 300 za slučaj smrti dok su za pisanu komunikaciju, sve podneske i slične dokumente na raspolaganju je tel/faks 023/542 906 kao i adresa elektronske pošte pogrebno@jkpciz.co.rs , office@jkpciz.co.rs

Na gradskim grobljima u Zrenjaninu preduzete su sve higijenske i sanitarne mere zaštite građana i zaposlenih od moguće zaraze ili prenosa korona virusa COVID-19.

 

OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE / KUPCE TOKOM VANREDNOG STANJA

 

 1. Javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, napominje da je prema Zaključku Vlade Republike Srbije, OGRANIČENO OKUPLJANJE građana na JAVNIM, OTVORENIM I ZATVORENIM PROSTORIMA tako da distanca između lica MORA BITI NAJMANJE 2m, kao i da NA POVRŠINI OD 4m2 NE MOŽE BITI VIŠE OD JEDNOG LICA, koje mere se moraju primenjivati a da se pri tome ne naruši dostojanstvo pokojnika i ožalošćenih niti pijetet čina sahranjivanja,
 2. Preduzeće sprovodi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica, a tokom sahrane, obezbeđena je mogućnost dezinfikovanja ruku,
 3. Preduzeće upozorava sve stranke da je neophodno da se pridržavaju svih higijenskih mera na koje nas upozoravaju stručnjaci, kao i propisanih ograničenja u kretanju-u tom smislu, sahrana nije izgovor za nepridržavanje bilo kojih mera i preduzeće nije nadležno za izdavanje opravdanja, dozvola ili sličnih dokumenata, te se u tom smislu odriče postojanja bilo kakve odgovornosti,
 4. obzirom na obim i veličinu opasnosti u uslovima epidemije, sugerišemo strankama da je neophodno smanjiti broj lica koja prisustvuju na sahrani, jako je važno pridržavati se radnog vremena groblja kao i da je izričito zabranjeno tokom vanrednog stanja organizovati okupljanja većeg broja lica oko grobnog mesta, naručito uz iznošenje hrane ili pića. Navedene mere preduzimamo kako bi pre svega zaštitili Vas ali i zaposlene u Javno komunalnom preduzeću“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, kako bi Vam bili na raspolaganju tokom vanrednog stanja zbog epidemije virusom COVID-19.

5.Obaveštenje se odnosi i na sva naseljena mesta gde naše Preduzeće obavlja sahranjivanja.

HVALA NA RAZUMEVANJU!

 

MERE ZAŠTITE ZA VREME VANREDNOG STANJA - OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE / KUPCE

 

      1. Ulazak u poslovne objekte Javno komunalng preduzeća“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin se odvija na način da se ne stvara red ili gužva:

 • U svakom poslovnom objektu uslužuju se ISTOVREMENO MAKSIMALNO 2 OSOBE.
 • Nakon što se oslobodi pristup zaposlenom, dozvoljeno je da uđe naredna stranka
 • U redu izvan poslovnog objekta molimo Vas za održavanje razmaka od najmanje 2m
 1. Sugerišemo u skladu sa mogućnostima da koristite mogućnost plaćanja putem platnih kartica
 2. 3. Ukoliko imate potrebu, u poslovnim objektima možete dezinfikovati ruke, naročito za plaćanje gotovim novcem
 3. Ukoliko kašljete i kijate prekrijte usta i nos laktom ili papirnom maramicom koju je potrebno posle jednokratnog korišćenja da odbacite u kantu posebno namenjenu za to i operete ruke
 4. Ako imate siptome respiratorne infekcije a imate realne razloge da sumnjate da bi mogla biti u pitanju infekcija virusom COVIDA-19 (kašalj, kijanje, bol u grudima, kratak dah, povišena temperatura) molimo da ne ulazite u prostorije Preduzeća, nego da se što pre javite na dežurne telefone Zavoda za javno zdravlje.

Navedene mere preduzimamo kako bi pre svega zaštitili Vas ali i zaposlene u  Javno komunalnom preduzeću“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, kako bi Vam bili na raspolaganju tokom vanrednog stanja zbog epidemije virusom COVID-19.

                                               HVALA NA RAZUMEVANJU!

Ukoliko u predstojećem periodu budu izdate nove preporuke nadležnih organa, vezane za zaštitu od zaraze i prenosa zaraze korona virusom, blagovremeno ćemo obaveštavati građane o istima, putem sredstava javnog informisanja kao i pisanim putem, isticanjem obaveštenja na vidnim mestima na gradskim grobljima.

Za sve informacije i usluge Pogrebne službe, molimo da se koriste sledeći kontakti:

                                                                                                                                            Javno komunalno preduzeće

                                                                                                                                            „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

 

     JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin poziva građane - korisnike grobnih mesta da izmire obaveze, odnosno uplate propisane naknade za korišćenje istog. Dužni smo da Vam predočimo činjenicu da JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin u skladu sa odredbama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05 i 1/2006, „Sl.glasnik RS“ br.23/2009-odluka US i „Sl.list grada Zrenjanina, br.3/2009, 14/2010 i 21/2016) ima ovlašćenja, da ukoliko nakon pismene opomene korisnik grobnog mesta u roku od 30 dana ne uplati naknadu za korišćenje grobnog mesta i na taj način ne produži rok počivanja, izvrši prenos posmrtnih ostataka u zajednički grob ili grobnicu uz obavezu trajnog čuvanja podataka o licima čiji su posmrtni ostaci preneti u zajedničku grobnicu i sklopi ugovor o korišćenju grobnog mesta sa drugim licima, na način propisan citiranom odlukom.
     U slučaju postojanja potrebe da se izvrši promena, odnosno usaglašavanje evidencije grobnih mesta i njihovih korisnika odnosno sahranjenih lica, molimo da pristupite u službene prostorije Pogrebne službe Preduzeća na adresi: Zrenjanin, ul.Svetosavska 25, svakog radnog dana u periodu od 7-15h i sa sobom ponesete primerak poslednje uplatnice.
     Za bliže informacije obratite se na telefon broj 023/525-737 u periodu od 7-15h svakog radnog dana ili na e-mail adresu: pogrebno@jkpciz.co.rs

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.