rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Odlukom o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05 i 1/2006, „Sl.glasnik RS“ br.23/2009-odluka US i „Sl.list grada Zrenjanina, br.3/2009, 14/2010 i 21/2016), čl.3 propisano je da poslove uređivanja i održavanja groblja, sahranjivanja i druge poslove pogrebne delatnosti i pružanje pogrebnih usluga obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Pod uređivanjem i održavanjem groblja čl.2 pomenute Odluke, propisano je da isto podrazumeva: pripremanje prostora namenjenog za sahranjivanje, opremanje i održavanje objekata na groblju koji služe obavljanju pogrebne delatnosti, uređivanje i održavanje puteva i staza unutar groblja, uređivanje i održavanje prostora između grobnog mesta (ali ne i samih grobnih mesta), održavanje zelenila, čistoće i reda na groblju, uklanjanje snega i leda unutar groblja i obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa uređivanjem i održavanjem groblja. Takođe, shodno čl. 9 navedene Odluke propisano je da se o uređenju i održavanju grobnih mesta i nadgrobnih obeležja na njima staraju se isključivo njihovi korisnici: porodica i srodnici umrlog, odnosno druga lica koja preuzmu obavezu održavanja grobnog mesta, dok je odredbom čl.25. propisano da je korisnik grobnog mesta dužan da Preduzeću prijavi svaku promenu adrese u roku od 8 dana od dana nastale promene.

Opširnije...

Jesenja akcija iznošenja kabastog otpada počinje u ponedeljak, 10.10.2016.godine i trajaće do 10. novembra. Akcija se organizuje u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama na teritoriji grada. Primarni cilj akcije  jeste da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume, tavane i dr. Sekundarni cilj akcije  je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Jesenja akcija  se sprovodi tako, što će u svakoj mesnoj zajednici biti  po dva dana, locirani kontejneri zapremine 5 m3 i prazniće se svakodnevno.

Takođe, građani koji imaju veće količine kabastog otpada, mogu se obratiti “Čistoći” sa zahtevom da im se ispred kuće ili zgrade postavi kontejner za kabasti otpad  zapremine 5 m3, a sve u skladu sa važećim cenovnikom Preduzeća. 

Opširnije...

Na Centralnom groblju upravo se izvode radovi na uređivanju istog. Aktivnosti se baziraju na košenju trave, čišćenju trotoara i prostora oko grobnih mesta, orezivanju i uređivanju  stabala,  čišćenje ivičnjaka i dr. Pored redovnog održavanja , vanredan akcenat na uređenje grobalja  stavićemo uvek kada se obeležavaju  značajni  datumi , odnosno obeležavanje zadušnica ,dan posvećen pokojnima, dan kada se svih njih sećamo i molimo se za njihove duše.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost