Podsećamo građane, da u ul.Bratstva-Jedinstva br.33a u Mužlji, radi poslovni objekat u kome se na jednom mestu nalaze cvećara "Narcis", prodavnica pogrebne opreme i naplatna služba -blagajna na kojoj građani mogu da plate račune za komunalne usluge (smeće i vodu) i naknadu za korišćenje grobnog mesta bez provizije.

     Radno vreme cvećare "Narcis" je radnim danima i subotom u periodu od 7-20h, a naplatne službe radnim danima u periodu od 8-16h.Kontakt telefon 023/600-792.

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost

rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.