Poštovani građani,


     Pozivamo Vas da učestvujete u anketi koja će biti sprovedena u periodu od 21.01.2019. – 04.02.2019., pristupom na sajt JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, u delu gde su kontakti u podmeniju-anketa, i odgovorom na postavljena pitanja, u cilju prikupljanja korisničkih podataka i informacija za dalje aktivnosti te uvida u potrebe korisnika pogrebnih usluga. Mišljenje građana nam je veoma važno. Odgovore koje dobijemo ćemo razmotriti kao i iskazane predloge i stavove , radi iznalaženja boljih rešenja kada je u pitanju kvalitet pogrebnih usluga. Anketa je anonimnog karaktera.

S poštovanjem, 
     JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost

rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.