Radnici rasadnika Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ počeli su sadnju cveća u gradskim lejama. Staro cveće iz leja u centru grada je izvađeno, a potom se radilo na pripremi leja za sadnju. Nakon toga zasađeno je novo cveće.

     – Cveće će se saditi i na drugim lokacijama kako je to planom i programom predviđeno, a dinamika sadnje zavisi od vremenskih uslova – kaže Danijela Tančić, portparolka JKP „Čistoća i zelenilo“.

     Radnici rasadnika na kružnim raskrsnicama uradili su popravku malča.

      Za sve građane rasadnik, koji se nalazi u Radničkoj ulici bb (naselje Šumica), otvoren je radnim danima u periodu od 7 do 15 časova, a subotom od 7 do 14 sati. Kontakt telefon je 023/562-107. Zaposleni u rasadniku pružaju usluge uređenja dvorišta, sadnje, izrade idejnih rešenja za uređenje enterijera i eksterijera…

     Radnici preduzeća rade na košenju zelenih površina u Plavoj zoni, stambenim naseljima, dečijim igralištima, parkovima, ulicama iz programa održavanja…

     – U toku je košenje zelenih površina na gradskim grobljima i grobljima u Melencima. Takođe, uređena su izletišta Motel i Tisa, a započeti su radovi i na Peskari kako bi sve bilo spremno za nastupajuću kupališnu sezonu – ističe Tančić.

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost

rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.