TV_Cvijic9

 
TV_Cvijijc5 
 
 

 

Direktor JKP "Čistoća i zelenilo" Zoran Protić, uručio je LCD televizor direktorki OŠ " Dr Jovan Cvijić" u Zrenjaninu, Biljani Jovanov. Televizor će se koristiti za aktivnosti učenika u produženom boravku ove škole. Učenici OŠ "Dr Jovan Cvijić" bili su vredni i sakupili su veliku količinu plastičnih čepova koje je preuzelo naše preduzeće. Na ovakav način želimo da podstaknemo i druge škole da se priključe akcijama sakupljanja čepova i što više kod najmlađeg uzrasta podignu svest o ekologiji i zaštiti životne sredine.