Druga po redu akcija iznošenja kabastog otpada, odvijala se u periodu od 21. 12.2015.godine do 01.02.2016.godine. Primarni cilj akcije bio je da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume i tavane. Sekundarni cilj akcije bio je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Akcija koja je upravo završena, sprovedena je tako što su u svakoj mesnoj zajednici bili locirani kontejneri zapremine 5 m3 i praznili su se svakodnevno. Inače, ista je uspešno završena. Odziv građana, kako u individualnom tako i u kolektivnom tipu stanovanja je bio na zadovoljavajućem nivou. Na gradsku deponiju odnosilo se u proseku oko 30 m3 smeća dnevno.
Građani koji nisu iskoristili akciju iznošenja kabastog otpada imaju mogućnost da ga odlože na gradsku deponiju svakog dana od 00,00-24,00 časa, s tim što na ulazu u gradsku deponiju treba da se jave portiru, gde će ih isti uputiti na kom delu deponije treba da deponuju otpad.

Gradskom odlukom o održavanju komunalne higijene propisano je da se košenje trave na javnim površinama vrši po potrebi, a najkasnije kada visina trave dostigne 25cm s tim da se prvo košenje mora obaviti do 15.04., tekuće godine. Kada će sezona košenja biti započeta i koliko će trajati najviše zavisi od vremenskih uslova. Ove godine, Služba za održavanje javnih zelenih površina, sa košenjem krenula je početkom aprila meseca. Prioritet u košenju ima tkz.Plava zona u koju spadaju Centar, Novi parking i Trg JNA, potom gradski parkovi(Plankert, Čokliget, Karađorđev, Šećeranski, Železnički, Putnikovo, Spomen park na Bagljašu, Titov Gaj, Brankovan, TRG Dositeja Obradovića, Park Mladosti), ulice: magistrala,Nikole Pašića, Žarka Zrenjanina, Cara Dušana, Miletićeva, Pančevačka, Principova, Despot Stefana, Baranjsaka, Banatska, Vardarska-Madač Imrea, Zorana Kamenkovića, naselja Bagljaš, Brigadira Ristića, Duvanika, Dunavska, Mala Amerika, Ruže Šulman, D1, D2, D3, Jovana Popovića, Uroša Predića, Ive Andrića kao i dečija igrališta.

Služba za održavanje javno zelenih površina, pravnim i fizičkim licima može staviti na raspolaganje sledeće usluge: