Izvod iz cenovnika Rasadnika JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

Cene su iskazane sa porezom na dodatu vrednost.

Acer ne.variegata (javor šarenolisni) 1,120.00
Acer pl.crimson sentry (javor crveni piramidalni) 2,040.00
Albizia julibrissin (svilasta albicia) 1,230.00
Carpinus b. columnaris (patuljasti grab) 1,430.00
Chamaecyparis laws. "elwodi"(čempres) 1,430.00
Chamaecyparis lawsoniana 2,040.00
Liquidambar styraciflua 1,230.00
Magnolia soulengana(tanjira magnolija) 0,5-1m 1,120.37
Morus globosa(kuglasti glog) 2,040.00
Prunus "pendula"(žalosna trešnja) 1,731.48
Quercus p.pyramidalis(hrast piramidalni) 1,430.00
Sophora j.pendula(sofora žalosna) 1,731.48
Taxus baccata fastigiata (tisa zlatna stubasta) 2,040.00
Ulmus fastigiata (piramidalni brest) 1,120.37
Crataegus oxiac. coccineaplena (ukrasni glog) 1,430.00

 

Telefon za dodatna pitanja: (od 07-15h) 

- Rasadnik: 023/562-107

- Otvoreni telefon za reklamacije i informacije: 023/523-640