Adresa:
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.43
Zrenjanin
Telefon:
0800/077-776