Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 29.07.2020.

Preuzmi

Odluka o usvajanju Pravilnika o blizem uređivanju postupaka nabavki 29.07.2020.

Preuzmi

Pravilnik o nabavkama - usklađen sa novim Zakonom - JP 29.07.2020.

Preuzmi

Izmena plana javnih nabavki 05.05.2020.

Preuzmi

Odluka o izmeni plana 27.03.2020.

Preuzmi