Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 29.09.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 16.09.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 02.08.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 27.07.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 07.06.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 18.03.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni Plana javnih nabavki 09.03.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni Plana javnih nabavki 25.01.2021.

PREUZMI

Plan javnih nabavki 18.01.2021.

PREUZMI

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki 18.01.2021.

PREUZMI

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 25.09.2020.

Preuzmi

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 29.07.2020.

Preuzmi

Odluka o usvajanju Pravilnika o blizem uređivanju postupaka nabavki 29.07.2020.

Preuzmi

Pravilnik o nabavkama - usklađen sa novim Zakonom - JP 29.07.2020.

Preuzmi

Izmena plana javnih nabavki 05.05.2020.

Preuzmi

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 30.04.2020.

Preuzmi

Odluka o izmeni plana javnih nabavki 14.04.2020.

Preuzmi

Odluka o izmeni plana 27.03.2020.

Preuzmi

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki 10.01.2020.

Preuzmi

Plan javnih nabavki 10.01.2020.

Preuzmi