Struktura zaposlenih april 2023

PREUZMI


Informator o radu

PREUZMI


Kodeks ponasanja JKP

PREUZMI


Odluka na izmene i dopune statuta-januar 2018

PREUZMI


Pravilnik o racunovodstvu

PREUZMI


Pravilnik o uzbunjivanju

PREUZMI


Statut vazeci 05.09.2016

PREUZMI


Odluka o odrzavanju komunalne higijene - vazeca

PREUZMI


Odluka o odrzavanju javnih zelenih površina

PREUZMI


Odluka o odrzavanju komunalne higijene

PREUZMI


Odluka o sahranjivanju

PREUZMI


Zakon o dobrobiti zivotinja

PREUZMI


Zakon o sahranjivanju i grobljima

PREUZMI


Zakon o upravljanju otpadom

PREUZMI


Zakon o komunalnim delatnostima

PREUZMI


Zakon o javnim preduzecima

PREUZMI


Odluka o promeni osnivackog akta JKP cistoca

PREUZMI


Struktura zaposlenih za oktobar 2022.

PREUZMI


Struktura zaposlenih

PREUZMI


Obavestenje o vansudskom resavanju potrosackih sporova

PREUZMI


Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

PREUZMI


Anketa JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin o zadovoljstvu korisnika komunalnih usluga i usluga iz Pogrebne delatnosti za 2021.godinu

Izveštaj o sprovedenom postupku izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga i usluga iz Pogrebne delatnosti 

PREUZMI


Anketa JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin o zadovoljstvu korisnika komunalnih i pogrebnih usluga 2020

Izveštaj o sprovedenom postupku izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga pogrebna delatnost i sahranjivanje 

PREUZMI

Izveštaj o sprovedenom postupku izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga 

PREUZMI


Kodeks ponašanja zaposlenih u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin 

PREUZMI

Odluka o imenovanju savetodavnog tela

PREUZMI

Odluka o formiranju Komisije za rešavanje reklamacija

PREUZMI

Organizaciona šema

PREUZMI

Informator o radu

PREUZMI

Obaveštenje o besplatnom broju telefona

PREUZMI

Obaveštenje o prijemu reklamacije

PREUZMI

Odluka o pravilniku rešavanja reklamacija potrošača

PREUZMI

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja rekalamacija potrošača

PREUZMI