Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Sistem kvaliteta ISO 9001 u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin uspešno se primenjuje i razvija.

Od kraja 2006.godine, JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin funkcioniše u skladu sa svetskim i evropskim standardima. Uveden je sistem kvaliteta ISO 9001 koji je finansirala evropska Agencija za rekonstrukciju i razvoj. Prihvaćena je primena određenog modela ponašanja, organizacije rada u preduzeću i standarda koji su već zaživeli u modernim društvima. Suština uvođenja ISO standrada u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin je pre svega bila edukacija zaposlenih, sa ciljem da se poboljša kvalitet pružanja usluga kroz bolju komunikaciju sa korisnicima istih. Među prvim preduzećima smo u Srbiji koje je uvelo rešavanje reklamacija korisnika usluga. Korisnici usluga su nam ukazali veliko poverenje jer znaju da će na svaku prijavljenu reklamaciju bilo putem telefona, pismenim putem, putem reklamacionog zapisnika ili preko sajta preduzeća, u vrlo kratkom roku, u pismenoj formi dobiti odgovor sa obrazloženjem da li je ista osnovana ili ne. Ovako osavremenjen način komunikacije doprineo je da korisnici usluga znaju koliko nam je bitno njihovo zadovoljstvo kada je u pitanju pružanje istih, kao i da prihvatamo njihove sugestije i primedbe. Pojačane su marketinške aktivnosti putem sajta i otvaranjem facebook i instagram stranica Preduzeća. Preko njih korisnici usluga mogu dobiti sve informacije u vezi rada preduzeća, akcijama, trenutnim aktivnostima preduzeća, a takođe mogu postaviti pitanje ili uputiti sugestije i primedbe. Redovno u toku godine radimo marketing istraživanje tržišta putem anketa (slučajan uzorak) sa ciljem utvrđivanja zadovoljstva korisnika uslugama JKP „Čistoća i zelenilo“. Sertifikaciju tj. pregled uvedenog sistema je sprovela nemačka sertifikaciona kuća TUV. Dobijanje pomenutog sertifikata koji je u JKP „Čistoća i zelenilo“ zvanično dostavljen marta meseca 2007.g.,svrstalo je Preduzeće u red retkih komunalnih preduzeća u Srbiji koje posluje po standardu sistema ISO 9001:2000.
Tokom trajanja sertifikata Preduzeće je, realizujući mere za poboljšanje sistema (programi poboljšanja, korektivne i preventivne mere, ciljevi kvaliteta), uspelo da uspešno odgovori svim zahtevima modernog poslovanja i odbrani postignute rezultate u redovnim godišnjim proverama (auditi). JKP „Čistoća i zelenilo“ je sprovela dalje unapređenje i prilagođavanje sistema upravljanja kvalitetom novoj verziji standarda ISO 9001:2008. Inovirani su Poslovnik o kvalitetu, Politika kvaliteta, modifikovano je nekoliko procedura sa ciljem uspešnijeg funkcionisanja službi, a takođe je obavljeno rangiranje dobavljača kako bi usluge koje pružamo korisnicima bile izuzetno dobrog kvaliteta. Nakon kontrolnog audita utvrđeno je da se implementirani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u JKP „Čistoća i zelenilo“ primenjuje, kao i da ima mogućnost za dalje napredovanje i usavršavanje, što je i zapravo i smisao postojanja sistema. S obzirom da je sertifikat ISO 9001:2008 aktivan do oktobra meseca 2018.godine, u planu je da se u toku godine implementira nova verzija ISO 9001:2015. Implementacija novog sistema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 uvedena  je u avgustu 2019. godine. Od strane sertifikacionog tela austrijske kuće QUALITY AUSTRIJA. U toku je uvodjenje i standarda ISO 27001 ( formalno poznat kao ISO/IEC 27001:2005) koji je međunarodni standard za sistem upravljanja informacijama (ISMS). ISMS predstavlja okvir politika i procedura koje obuhvataju sve zakonske, fizičke, i tehničke kontrole uključene u procese upravljanja rizikom informacija organizacije.

sertifikati