Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Predsednik

Dragan Gudžev, diplomirani inženjer za razvoj, predsednik

Član ispred lokalne samouprave 

Zita Davidhazi Mijatov, diplomirani pravnik
Obrazovanje: Visoka stručna sprema, diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu
Rođena je 1981. godine u Bačkoj Topoli. 
Radila je na poslovima izrade normativno-pravnih akata u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, a od 2017. godine je šef Odseka normativno-pravnih akata i pravne pomoći.

Član ispred preduzeća

Ivan Vojinov, diplomirani ekonomista, član nadzornog odbora preduzeća iz redova zaposlenih
Obrazovanje: Visoka stručna sprema, diplomirao na Ekonomskom fakultetu.
Rođen je 1970. godine u Zrenjaninu. Radio je na poslovima komunalnog radnika u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, samostalnog komercijaliste u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, a od 1999. godine radi na poslovima šefa službe za upravljanje otpadom u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin.