Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Naziv : Javno komunalno preduzeće ‘’Čistoća i zelenilo’’Zrenjanin, sa potpunom odgovornošću
Skraćeni naziv : JKP ‘’Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin
Sedište : Beogradska 17, Zrenjanin
Vlasnik : Grad Zrenjanin, 100%
Datum osnivanja : 01.01.1990. godine
Zakonski zastupnik : Nemanja Milinković, v.d. direktora
Matični broj : 08049653
PIB : 101165643
Šifra delatnosti : 3811
Internet prezentacija : www.jkpciz.co.rs