Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Direktor

Zoran Protić, dipl. inž. teh.
Obrazovanje: završio je Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
Rođen je u Zrenjaninu 1975. godine . Radio je na poslovima diplomiranog inžinjera u JKP „Vodovod i kanalizacija“, direktora tehničkog sektora u JKP „Vodovod i kanalizacija“, a od 2017.godine radi na poslovima direktora JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Na ovim poslovima je i sada angažovan.
Tel.: 023/522-350 lokal 111


 Izvršni direktor

Goran Fijat diplomirani menadžer
Obrazovanje: završio je Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu.
Rođen je 1983.g u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, a višu školu za trenere i menadžere u sportu u Novom Sadu. Radio je kao trener rvanja u RK Proleter iz Zrenjanina, na poslovima službenika za javne nabavke i operativnog menadžera prodaje u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, na poslovima VD direktora Javne Ustanove „Sportski Objekti“ i VD direktora JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Trenutno je angažovan na poslovima izvršnog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“.


Direktor tehničkog sektora

Ivan Ivanović, diplomirani inžinjer za razvoj mašinske struke
Obrazovanje: završio je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.
Rođen je u 1970.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu. Radio je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, na poslovima diplomiranog inžinjera u proizvodnji u Jugoremediji, poslovođe na upravljanju otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, zamenika šefa upravljanja otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, pomoćnika direktora tehničkog sektora u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, a od decembra meseca 2017.godine radi na poslovim tehničkog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“.
023/522-350 lokal 119


Direktor finansijsko-računovodstvenog sektora

Snežana Đorđević, diplomirani ekonomista
Rođena je u Zrenjaninu 1963 godine, gde je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet je završila u Novom Sadu. Nakon završetka istog radila je u DP “Termos” na poslovima komercijalnog direktora. Od 1997 godine radi u JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, najpre na poslovima pomoćnika direktora finansijsko-računovodstvenog sektora a potom, od 2013 godine radi na poslovima direktora finansijsko-računovodstvenog sektora. Na ovim poslovima je i sada angažovana.
023/522-350 lokal 113


Direktor sektora opštih i pravnih poslova

Obren Pribišić, diplomirani pravnik
Obrazovanje: završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a pravosudni ispit položio je 2008.godine.
Rođen je 1969.godine u Zrenjaninu. Radio je na poslovima referenta opštih i pravnih poslova u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, stručnog saradnika za pravne poslove u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, referenta pravnih poslova u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, šefa kadrovske službe u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, direktora opšte i pravne službe u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, a od 2014.godine radi na poslovima direktora opšteg i pravnog sektora u JKP „Čistoća i zelenilo“.
023/522-350 lokal 116