Direktori

 

Direktor Preduzeća:

Nemanja Milinković, diplomirani inženjer građevinarstva

Rođen je 28.01.1985. godine u Zrenjaninu.
Po završetku srednje škole upisuje Visoku građevinsko-geodetsku školu Univerziteta u Beogradu, smer:komunalno inžinjerstvo. Nakon diplomiranja nastavlja školovanje na Građevinskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, na smeru: hidrotehnika i vodno inžinjerstvo okoline, gde stiče stručno zvanje: dipl.inženjer gradjevinarstva.

Radio je u:
-DOO “ Hidroinžinjering” Zrenjanin na poslovima šefa gradilišta (2006-2007.god.),
-SR“ MN Inženjering” Stajićevo kao direktor preduzeća i šef gradilišta (2007-2012.god.),
-Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Republička direkcija za vode Beograd, uređenje vodotoka i odbrane od poplava (2012-2014.god.),
-V.P.D.P “Sibnica” Beograd na poslovima savetnika direktora (2014-2015.god.),
-DOO “Instel Inženjering” Novi Sad na radnom mestu rukovodioca gradjevinske operative (2015.god.),
-VPD “Srednji Banat” DOO Zrenjanin kao rukovodilac poslovne jedinice tehničke operative, (2016-2019.god.),
-SR “Đedo Kop” Stajićevo kao glavni inžinjer tehničke operative (2019-2021.god.) .
Od septembra meseca 2022.godine, obavlja poslove direktora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin.

 

Izvršni direktora Preduzeća:

Dragan Radić,  master politikolog

Rođen je 03.01.1987. godine u Osjeku, Hrvatska.
Po završetku srednje Mašinske škole u Novom Sadu, smer mašinski tehničar, upisuje Akademiju za diplomatiju i bezbednost u Beogradu, smer diplomatija, gde dobija zvanje diplomirani politikolog. Nakon diplomiranja nastavlja školovanje u istoj ustanovi, smer diplomatija, gde stiče stručno zvanje master politikolog.

Radno iskustvo:
- Od 2010 do 2011 godine, bio je angažovan na poslovima u službi bezbednosti u Ministarstvu spoljnih poslova Rebublike Srbije, u Beogradu
- Od 2015 do 2020. godine, radio je u britanskoj kompaniji za licenciranje i posredovanje u poslu zaštite lica i objekata u Evropi i zemljama bliskog istoka, Balkan Security Academy, angažovan na poslovina stručne administracije, asistenata u HR oblasti, međunarodni poslovi sa kompanijama i matičnom kućom u Velikoj Britaniji


Direktor tehničkog sektora:

Vladimir Vujin,  diplomirani menadžer u uslužnom biznisu – modul Poslovni menadžment

Rođen je 18.09.1978.godine u Zrenjaninu.
Osnovnu i srednju  školu završio je u Zrenjaninu, a Visoku Školu Modernog Biznisa - MBS ,smer Menadžment u savremenom biznisu u Beogradu.
Od 2000.godine zaposlen je u  JKP”Čistoća i zelenilo” na različitim pozicijama.
- poslovodja usluga na groblju  JKP”Čistoća i zelenilo”Zrenjanin
- koordinator usluga na groblju JKP”Čistoća i zelenilo”Zrenjanin
- šef pogrebne službe  JKP”Čistoća i zelenilo”Zrenjanin
- zamenik tehničkog direktora  JKP”Čistoća i Zelenilo”Zrenjanin
- od  oktobra meseca 2021.radi na poslovima tehničkog  direktora  JKP”Čistoća i zelenilo”Zrenjanin.


Direktor finansijsko-računovodstvenog sektora:

Stanislava Janošević, master ekonomije

Rođena 08.01.1986. godine u Zrenjaninu.

Po završetku osnovne i srednje škole, kao nosilac Vukove diplome, upisuje Ekonomski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, usmerenja: finansije-bankarstvo-osiguranje. Nakon osnovnih studija, nastavlja master studije na istom fakultetu, istog usmerenja, gde po završetku školovanja stiče zvanje master ekonomije.

Radno iskustvo:

- Proizvodnja Mile Dragić doo, sektor finansija i računovodstva, referent plana i analize, od 2012.-2014. god.

- JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin, sektor za ekonomske i pravne poslove, službenik za javne nabavke, od 2014.-2016. god.

- Narodna skupština Republike Srbije, Narodni poslanik, od 2016. god.

- JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, finansijsko-računovodstveni sektor, pomoćnik direktora finansija i računovodstva i finansijsko upravljanje i kontrola, od 2022. god. Iste godine raspoređena je na poslovima direktora finansijsko-računovodstvenog sektora.


Direktor sektora opštih i pravnih poslova:

Obren Pribišić, diplomirani pravnik

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a pravosudni ispit položio je 2008.godine.

Rođen je 1969.godine u Zrenjaninu. Nakon završetka srednje škole, upisuje Pravni fakultet u Novom Sadu. U JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin radio je na poslovima referenta opštih i pravnih poslova, stručnog saradnika za pravne poslove, referenta pravnih poslova, šefa kadrovske službe, direktora opšte i pravne službe, a od 2014.godine radi na poslovima direktora opšteg i pravnog sektora.

 


Direktor komercijalnog sektora:

Topić Nemanja, diplomirani ekonomista

Rodjen 24.08.1981.godine u Zrenjaninu. Po završetku osnovne i srednje škole, upisuje Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu, nakon koje završava Fakultet za Menadžment (smer poslovna ekonomija) i stiče zvanje diplomirani ekonomista.

Radno iskustvo:

-Delta M DOO – Procesni kontrolor kvaliteta, od 2003.-2007.god.

-Beohemija DOO – Referent za unutrašnju i spoljnu trgovinu, od 2007.-2011.godine, Rukovodilac u sektoru logistike, od 2011.-2016.god.

-JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin – Menadžer nabavke, od 2018.-2019.godine, zamenik komercijalnog direktora, od 2019.-2023.god

- od februara meseca 2023.godine,  radi na poslovima direktora komercijalnog sektora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin.